Prowadzony program rozwoju informacji zawodowej

 • (doradcafirm.pl, kryteriainnowacji.pl, rozwoj.szczecin.pl, kariera.szczecin.pl, broker.innowacji.pl, portal.innowacji.pl, wiedzawpraktyce.pl – czasopismo)

Program internetowy edukacji nieformalnej

 • (na terenie WZP – szkolenia.koszalin.pl, szkolenia.kolobrzeg.pl, szkolenia.swinoujscie.pl, coaching-polska.pl, klastry-polskie.pl – serwis www we współpracy, doradztwo.szczecin.pl)

Program pn. „Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości”

 • (na terenie WZP – aip.koszalin.pl, aip.szczecin.pl).

Program Kompetentny Absolwent

 • „Absolwent na miarę” nr 2012/PKA/APW/001– dopasowane formy kształcenia pozaszkolnego do potrzeb biznesu, 120 osób w wieku 19-29 lat przeszkolonych, w ramach 30 kierunków zawodowych.
 • „Absolwent bez barier” nr 2013/PKA/APW/001– Alternatywne formy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, program wsparcia doradczego osób nieaktywnych zawodowych w wieku 18-35 lat na rynku pracy, 40 osób, 160 godz. doradczych.

Program Inkubacji Biznesu

 • „Treningi Przedsiębiorczości” proj. nr 2011/PIB/APW/001– realizowane w ramach AIP Koszalin i AIP Szczecin, w ramach 115 godzin, 23 osoby uzyskało wsparcie w postaci opieki doradczej, marketingowej, szkoleniowej i finansowej i otworzyło jednostki gospodarcze w ramach AIP.
 • „Pracuję w Internecie” nr 2015/PIB/APW/001– alternatywne formy zarabiania w sieci dla osób planujących rozpocząć własny biznes, 18 osób przeszkolonych,

Program Szkoleń Zawodowych

 • Warsztaty dziennikarsko-informatyczne dla osób niepracujących „E-Redaktor”, nr 2012/PSZ/APW/001 – partner WUP w Koszalinie, staże 250 godz., szkolenia 100 godzin, 2 grupy, łącznie 60 osób.
 • „Zawód Przyszłościowy” – nr. 2013/PSZ/APW/001 – pilotażowy projekt monitoringu usług i rynku pracy, 800 przebadanych beneficjentów, 132 przedsiębiorstwa, 5 obszarów gospodarki
 • „Akademia Niepełnosprawności” – 2014/PSZ/APW/001 – Program badań systemowych nad rozwojem kwalifikacji osób niepełnosprawnych w wyselekcjonowanych zawodach, przebadano 300 osób, w 50 typach niepełnosprawności, dla 50 potencjalnych zawodów.
 • Ogólnopolski Program Rozwoju Zawodowego „Szkoła Absolwenta” – nr 2013/PSZ/APW/002 – 320 godzin szkoleń zawodowych dedykowanych pod potrzeby rynku pracy, 300 osób w wieku 18-30 lat
 • „Akademia Kompetencji” nr 2011/PSZ/APW/001– szkolenia i kursy zawodowe dla absolwentów szkół i uczelni, 1200 godzin szkoleń zawodowych i umiejętności osobistych dla 254 osób pozostających bez pracy 2012-2015r.

Program Innowacyjna Firma

 • Program polegający na stworzeniu klastrów polskich działających w 15 obszarach gospodarki, stymulujących współpracę B+R, we współpracy z naukowcami. Klastry funkcjonują pod KIRG, do projektu zrekrutowano już 180 naukowców z całej Polski.

 Program Rozwoju Doświadczenia

 • Program „Raz na staż” – nr 2012/PRD/APW/001realizowany we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Koszalinie, 2 edycje, 30 uczniów wzięło udział w pozalekcyjnych stażach w 5 różnych kierunkach, we współpracy z 2-ma koszalińskimi przedsiębiorstwami.
 • Akademicki Program Współpracy B2S (Business to Student)

– Ścieżka I „Dyplomant” nr 2013/PRD/APW/001, udział wzięło 10 osób w latach 2013-2015

– Ścieżka II „Staż Absolwencki” nr 2012/PRD/APW/002, w ramach 30 kierunków, zrealizowano 152 staży i praktyk zawodowych, we współpracy z 14 podmiotami województwa zachodniopomorskiego.

 TWIP jest instytucją rynku pracy, instytucją szkoleniową zarejestrowaną w WUP w Szczecinie od 2012 roku.