Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości (TWIP) jest instytucją realizującą cele pożytku publicznego. nastawioną na rozwój wiedzy i współpracę z gospodarką. Misją TWIP jest Tworzenie warunków rozwoju dla osób na rynku pracy i wspieranie instytucji, organizacji i przedsiębiorstw w rozwoju i współpracy na rzecz społeczeństwa, kultury, zdrowia i aktywności sportowej. Do 2015 r. TWIP przeprowadził kilkadziesiąt projektów szkoleniowych oraz kilkadziesiąt badań społeczno-gospodarczych i naukowych. Współpracując z instytucjami społecznymi, przedsiębiorstwami, szkołami, uczelniami wyższymi, TWIP aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym województwa zachodniopomorskiego.

POTENCJAŁ TECHNICZNY, W TYM SPRZĘTOWY/WARUNKI LOKALOWE

Biuro:

  • Jarzębinowa 52, 75-682 Koszalin
  • Niepodległości 18/428, 70-412 Szczecin

Możliwości lokalowe na terenie województwa zachodniopomorskiego:

  • Franciszkańska 52, 75-451 Koszalin (sala szkoleniowa na 40 osób)
  • Niepodległości 18/428, 70-412 Szczecin (sala szkoleniowa na 12 osób)

Stała kadra TWIP: 5 osób, osoby współpracujące z TWIP w zakresie badań i rozwoju: 12 osób, Trenerzy: potencjał ponad 700 aktywnych osób, z którymi współpracujemy w zakresie szkoleń zawodowych.

Doświadczenie w zakresie aktywizacji osób młodych do 30 roku życia w województwie zachodniopomorskim:

58 projektów realizowanych w zakresie programu Młodzież w Działaniu / Erasmus plus, w tym 5 jako lider w Polsce, 3 jako lider w Hiszpanii, Portugalii i Armenii. Reszta projektów w partnerstwie z krajami tj. Włochy, Turcja, Hiszpania, Niemcy, Austria, Finlandia, Rosja, Portugalia, Francja. 3 Projekty realizowane z Programu Interreg IVa. Dodatkowo TWIP prowadzi 5 programów autorskich, w których udział wzięło już ponad 2000 osób od 2013 roku.