• Dział Zasobów Ludzkich
  • Dział Szkoleń
  • Dział Zarządzania projektami
  • Dział Promocji
  • Dział Badań i Analiz
  • Dział Współpracy z Gospodarką
  • Dział Współpracy z Zagranicą
  • Dział Technologii Informacyjnych
  • Dział Księgowości i Kadr
  • Dział Finansowo-Prawny