Szkoleniowy konkurs z zakresu: Etyka w biznesie, Społeczność Odpowiedzialna w biznesie, Działalność proekologiczna, Programy budowania partnerstw społecznych.

 Akademia Odpowiedzialnego Biznesu po przejściu szkoleń i eliminacji konkursowych kończy się certyfikatem AOBI wydawanym w 3 kategoriach związanych z kryteriami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi. Certyfikaty będą wydawane dla firm w rozróżnieniu na wielkość zatrudnienia
i rodzaj prowadzonej działalności:

Wielkość zatrudnienia

 • Zatrudnienie do 50 osób włącznie (Kategoria – mała firma)
 • Zatrudnienie powyżej 50 osób (Kategoria – duża firma)

Rodzaj przeważającej działalności

 • Produkcyjna
 • Usługowa Handlowa

Czas trwania 20 godzin, w tym 16 godzin szkoleń i 4 godzinna wizyta studyjna w firmie – Termin będzie uzgodniony po zebraniu listy uczestników i uczestniczek. Dzięki udziałowi w programie, firma uzyskuje certyfikat odpowiedzialnego biznesu.

W ramach udziału w projekcie firma podlega weryfikacji pod kątem 3 kryteriów:

 1. Kryterium społeczne
 • realizacji akcji charytatywnych
 • udzielonej pomocy społecznej na cele pożytku publicznego
 • organizacji konkursów społecznych i naukowych
 • realizacji inicjatyw integracyjnych i kulturalnych dla pracowników
 1. Kryterium gospodarcze
 • współpracy z instytucjami otoczenia biznesu
 • ergonomii i bezpieczeństwa w pracy
 • wspierania lokalnego biznesu
 • zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz realizacji praktyk

III. Kryterium środowiskowe

 • realizacji akcji proekologicznych
 • pozytywnego oddziaływania firmy na środowisko
 • wspierania organizacji prośrodowiskowych
 • zastosowania urządzeń w technologii energooszczędnej lub alternatywnych źródeł energii

W ramach wizyty studyjnej badane są opinie pracowników (ankieta), prowadzona jest rozmowa z właścicielem.  Czynniki mające wpływ na ocenę przedsiębiorstwa będą obejmowały działalność, w których firma brała udział w ciągu ostatnich 5 lat.

Za udział w szkoleniach Akademii Odpowiedzialnego Biznesu, firma wnosi opłatę 100 zł netto.

W ocenie przedsiębiorstw wezmą udział przedstawiciele organizacji i podmiotów, realizujący działalność pożytku publicznego

Osoba przeszkolona w przedsiębiorstwie uzyskuje odrębny certyfikat, który upoważnia ją do współpracy z Akademią w ramach działań odpowiedzialnego biznesu.

Wszelkie oceny konkursowe są niejawne pod kątem społecznym, po zakończeniu oceny, firma otrzymuje raport, który pokazuje jej pozycję względem badanych czynników w stosunku do innych firm. Firmy, które otrzymają certyfikaty są umieszczane na stronie Akademii. Nagrodzone firmy biorą udział w kolejnym etapie Akademii Odpowiedzialnego Biznesu, którym jest badanie wpływu na otoczenie wśród mieszkańców społeczności lokalnych, a w szczególności wśród pracowników instytucji społecznych i publicznych. Konkurs odbywa się w Internecie.

Firma, w przedstawionym jej raporcie otrzymuje wiele cennych informacji wraz ze ewentualnymi wskazaniami dotyczącymi obszarów w poszczególnych kryteriach.

Organ lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem podpisuje z Akademią porozumienie, w którym określone są obszary szkoleń, warunki udziału w konkursie, informacje o tajności danych i ew. upoważnieniach do przekazania firmie raportu.

Konkurs może być doskonałą informacją zwrotną i jednocześnie szansą na zwiększenie świadomości o firmach prestiżowych na rynku.  Firma, w trakcie jednej edycji projektu może wziąć udział wyłącznie w jednej kategorii konkursu i przypisanych do niego szkoleniach (społecznego, gospodarczego lub środowiskowego).

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *